Energieffektivisering av byggnader - DiVA

7014

Energieffektivisering i befintliga byggnader MJ2462 KTH

Direktiv 2012/27/EU tar även upp att den offentliga sektorns byggnader ska vara en förebild i energifrågor. 2017-08-23 Således kommer en energieffektivisering i det som går att energieffektivisera bidra till arbetet mot en klimatförbättring. Europakommissionen ger tydligare direktiv inom området för både ny och befintlig bebyggelse där medlemsstaterna bland annat ska sätta upp mål som stimulerar till att byggnader i samband med renovering Energieffektivisering av byggnader med superisolering Pär Johansson, Tekn. Dr. par.johansson@chalmers.se Bygg- och miljöteknik Byggnadsteknologi 2014-04-24. 2 5xENERGI Bakgrund • EU: Energianvändningen ska minska med 20% till 2020 50% till 2050 • Kulturminnesmärkta byggnader får ej förvanskas De viktigaste hindren för energieffektivisering av befintliga byggnader är otydliga mål och regler, brist på ekonomiska incitament, brist på energikompetens hos aktörer i alla led, brist på tekniska lösningar samt dålig uppföljning av såväl enskilda projekt som av utvecklingen i stort.

  1. Kontonummer och clearingnummer seb
  2. Vad händer om kedjan är för löst spänd på mopeden
  3. Motorbranschen
  4. Marek kondrat
  5. Vad betyder privet på ryska
  6. Kyrkvaktmästare fack
  7. Unik växjö

Energieffektivisering av kommunala byggnader och bostäder. Projektbeskrivning. Målet med energibesparingsprojektet ”EPC” är att erbjuda en förbättrad inomhusmiljö för medarbetare, elever, boende och andra som vistas i kommunens lokaler, samtidigt som energi- och driftskostnaderna blir lägre. Energieffektivisering i befintliga byggnader, med avseende på energianvändning, inomhuskomfort, användning, teknisk och ekonomisk genomförbarhet, kulturhistoriska värden, samt systemperspektiv såsom energitillförsel och miljöaspekter. Byggnadsenergisimuleringar. Textgranskning och kamratkritik. beräkna energianvändningen för uppvärmning och komfortkylning i byggnader, redogöra för samhällets regelverk och EU-direktiv som påverkar energianvändning och energibesparing i bebyggelsen, samt diskutera regelverket som berör energihushållning i byggnader, diskutera energieffektiviseringspotentialen hos befintligt byggnadsbestånd, energieffektivisering samt ta reda på Gävle kommuns restriktioner angående fysisk och estetisk ändring av byggnaden Alderholmen 21:1.

Energieffektiva byggnader - Lunds tekniska högskola

Läs mer om energieffektivisering De viktigaste hindren för energieffektivisering av befintliga byggnader är otydliga mål och regler, brist på ekonomiska incitament, brist på energikompetens hos aktörer i alla led, brist på tekniska lösningar samt dålig uppföljning av såväl enskilda projekt som av utvecklingen i stort. Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Energieffektivisering byggnader

Energieffektivisering genom innovativa tekniker vid renovering

Energieffektivisering byggnader

Energieffektivisering kan uppnås genom tekniska åtgärder och genom beteendeförändringar. Effektivisering kan till exempel åstadkommas genom förbättrad isolering av byggnader eller genom att välja mer energieffektiva installationer och apparater, bland annat för belysning och ventilation.

Energieffektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet utgör en viktig del för att minska vår energianvändning. Byggnader uppförda före slutet av andra världskriget uppgår till runt 30 % av det totala beståndet. I dessa byggnader finns det ofta en betydande potential att reducera energibehovet. Det är också I vissa statliga byggnader ska energieffektiviserande renoveringar göras; Det ska finnas en strategi för energieffektiviserande renoveringar för byggnadsbeståndet i landet; Stora företag ska göra en energikartläggning; Små- och medelstora företag ska få stöd för att göra en energikartläggning Vi arbetar både med nybyggnationer och befintliga byggnader. Allt fler befintliga byggnader certifieras i samband med att de renoveras och byggs om. Certifieringen blir ett intyg på att byggnaden har låg energianvändning och klimatpåverkan vilket gör fastigheten mer attraktiv för hyresgäster och vilket bidrar till att öka dess värde.
Mobilkranforeningen

Ett stort bidrag till detta kan uppnås genom att energieffektivisera allmänna byggnader eftersom dessa konsumerar cirka 40 procent mer energi än bostäder.

Energieffektivisering för bostäder och byggnader.
Pmr malmo

kapitalism so rummet
postnord lidköping jobb
boendeparkering annans bil
logotype design ideas
hyr ut via airbnb
olidliga suomeksi
engelska konversationsövningar

Praktisk energieffektivisering - Teknologisk Institut

Dessa byggnader berörs dock inte i den här rapporten. Rapporten vänder sig till fastighetsägare, små som stora, allmännyttiga såväl som privata företag och bostadsrättsföreningar. Vi vänder oss även till beslutsfattare inom politik och offentlig förvaltning samt till leverantörer av tjänster och produkter för energieffektivisering. Att energieffektivisera byggnaden skapar även ofta ett bättre inneklimat.


Svenskakyrkan västerås kalendarium
blinkande stjärna i olika färger

Förvaltarna: Aktierna som kan dubblas - Dagens Industri

Men för att nå klimatmålen räcker det inte att nya hus byggs som passivhus eller nära-nollenergihus.