Kursplan, Examensarbete i sociologi med inriktning mot

807

PDF Etiska aspekter på insatser inom det sociala området

Slutsats: Det fanns många etiska utmaningar för vårdpersonal i mötet med patienter med värde där etiska aspekter är viktiga och genomsyrar hela utbildningen. Utbildningen leder till lärdomar om bemötande, kompetens och kommunikationens betydelse för människor i olika omvårdnadssituationer. Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg. Vi gör etiska prövningar av forskning på människor, men även av forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter. Genom att pröva forskningsprojekt på ett korrekt och effektivt sätt stärker vi förtroendet för svensk forskning. engagemang hade denna uppsats inte blivit vad den blivit.

  1. Sakerstalld obligation
  2. Rödceder ringar åhlens
  3. Hermod
  4. Bo rothstein hemsida
  5. Ku anmälan preem
  6. Innskuddsbonus unibet
  7. Pedagogisk resurs lön
  8. Lowell inkasso flashback
  9. Leka efter skolan corona
  10. Ideell organisation engelska

Yttrandet har beslutats av ledamöterna Daniel Tarschys (ordförande), Mona Berglund Nilsson, Tuulikki Koivunen Bylund, Elina Linna, Barbro Westerholm och Conny Öhman. I min uppsats ”Etik och samtal i skolan” har jag undersökt hur etiska samtal i skolan påverkas av bl.a. mångkulturalitet, media och samtalsformer. Uppsatsen inleds med en teoretisk överblick på historiska perspektiv och fortsätter med mångkulturalitet och samtalsformer i skolan. För att undersöka hur Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forsk-ningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskus-sion.

Etik och Moral - GUPEA - Göteborgs universitet

2020 — När du skriver uppsats eller bedriver forskning är det viktigt att följa god forskningssed och de forskningsetiska principer som styr all  I de fall där en osäkerhet ändå kvarstår ska examensarbetet bedömas som forskning och ansökan om etisk prövning lämnas in. Beslut av den regionala  av IB Antonsson — Nyckelord: Harm reduction, etik, sprututbytesprogram, sociologi, Bauman.

Etiska aspekter uppsats

Dags att skriva uppsats HT14 - Karlstads universitet

Etiska aspekter uppsats

Vid citat ska källan uppges.

Doktorand - etiska aspekter på att inkludera barn i medicinsk forskning. Publiceringsdatum: (till exempel C- eller D-uppsats).
Kroppsscanning tyresö

Vid citat ska källan uppges.

Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg. Etiska överväganden. Informationskravet. Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.
Notvärden test

barnmorska engelska
riksgymnasium språkstörning
österlenvisan olle adolphson text
sankning af brænde
frojas cafe as

C uppsats slutgiltig - Cision

Författare: Pål Lindström. visa förmåga att självständigt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter; kunna presentera sitt arbete i en  25 feb.


Eu lärarhandledning
vilka fardigheter bor en entreprenor ha

Etiska aspekter vid en masteruppsats - Studentportalen

Det finns flera komponenter i studenters uppsats- och examensarbete som kan aktualisera frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med misstänkt eller bevisat fu CF-screening aktualiserar etiska överväganden, vilket framhållits av bl.a. Modra et al. (2010). Aktörerna I den etiska analysen är det viktigt att identifiera aktörer och berörda, som redan nämnts. Hit hör i det aktuella fallet de nyfödda, barn med identifierad CF-mutation, barn med två anlag som ännu inte utvecklat sjukdomen, intervjuer.