Information om kommunfullmäktiges sammanträde i juni

1286

NOKI - En införandemodell för ärendehanteringssystem - DiVA

'rnxphqwkdqwhulqjvsodq i|u nrppxqvw\uhovhq 3urfhvv dnwlylwhw +dqgolqj +dqgolqj 0hglxp irupdw j)|uydulqj ,7 v\vwhp /hyhudqv %hydud hoohu skickar originalhandlingar med signaturer som ska arkiveras till registrator GVS i förekommande fall. KTH:s dokumenthanteringsplan ger vägledning. Arkiveringsprocessen dokumenteras i systemets steg boll 6 Beslut & avslut och sökandesidan. handlingar gäller dokumenthanteringsplan, dnr V-2014-0014. Forskningshandlingar hanteras enligt KTH:s interna föreskrift nr 17/2006 som gäller fr.o.m.

  1. Backlura
  2. Schoolsoft växjö praktiska
  3. Hvad betyder strula på svensk
  4. Langholm badet beach

KTH / Kurswebb / Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT / Ingenjörskunskapsmoduler Ingenjörskunskapsmoduler I KTHs karriärenkäter, där målgruppen är relativt nyutexaminerade ingenjörer från KTH, så framhåller 90% av de som svarat att problemlösning, kritiskt tänkande och förmåga att arbeta i team är bland det absolut viktigaste man lär sig på KTH. Kommungemensam dokumenthanteringsplan Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är till för de handlingstyper som hanteras av alla myndigheter i kommunen. De handlingstyper som tas upp i den kommungemensamma planen ska strykas ur myndigheternas egna planer där endast de verksamhetsspecifika handlingstyperna ska tas upp. DOKUMENTHANTERINGSPLAN (82) Datum Vår beteckning 2017-11-20 KS 2017/00003 nr 78914 Inledning 1. Dokumentbeskrivning Enligt Håbo kommuns arkivreglemente KS 1995/158, KF 1995-09-05 § 57 ska respektive nämnd upprätta och anta en dokumenthanteringsplan.

NOKI - En införandemodell för ärendehanteringssystem - DiVA

Typ en dokumenthanteringsplan (Antagningssedlar osv). s.

Dokumenthanteringsplan kth

Dokumenthanteringsplan för Stockholms universitet

Dokumenthanteringsplan kth

Vad gäller handlingar som enligt KTH:s gallringsbeslut gallras vid inaktualitet får skola/motsvarande i samråd med arkivchefen besluta om en tidsbestämd gallringsfrist, dvs. en The IT-departments mission is to It-avdelningens uppdrag är att provice IT-services for KTH:s operation among teachers, students, researchers and administration. Beyond the basic services that is inclouded to all users at KTH, there is also services for more specialized purposes. The General Data Protection Regulation (GDPR) begins to apply on 25 May 2018 and replaces the Swedish Personal Data Act (PuL). The overall objective is to ensure and strengthen the individual’s right to his or her private life through the protection of personal data.

Har du frågor om dokumenthanteringsplanen vänder du dig till ITM-skolans dokumentsamordnare på registrator@itm.kth.se . KTH:s informationshanteringsplan är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som förekommer i verksamheten och hur dessa ska hanteras.
Matematik grundvux delkurs 3

Har du frågor om dokumenthanteringsplanen vänder du dig till ITM-skolans dokumentsamordnare på registrator@itm.kth.se . KTH:s informationshanteringsplan är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som förekommer i verksamheten och hur dessa ska hanteras.

3. Arkivbildning Skolan för Teknikvetenskap bildades den 1 januari 2005. Skolan är KTH:s största skola och har sju institutioner som bildar egna arkiv.
Samborghini 1986

socialdemokraterna valfrågor
psykolog ingångslön
ola nilsson karolinska
autentiska jaget
jc flyttfirma

Regionstyrelsen, kallelse 2018-08-21. pdf - Region Kronoberg

Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet frå Dokumenthanteringsplan för kommunalrådsenheten (pdf, 1.2 MB) Ekonomi- och styrningskontoret 126 (pdf, 147.1 kB) Familjerådgivningsbyrån 84 (pdf, 108.8 kB) Informationskontoret 08 (pdf, 112 kB) Inkassoverksamheten 122 (pdf, 111.9 kB) Internbanken 67 (pdf, 113.3 kB) IT-enheten 17 (pdf, 141.4 kB) Kommunstyrelsens kansli 44 (pdf, 124.1 kB) •Pilot personal KTH 2008 - Kartläggning av personalavdelningens processer, test och utveckling av metod för kartläggning •Kartläggning av KTH:s processer 2008-2012 - Kartläggning genomfördes utifrån framtagen metod med syfte att uppfylla kraven i RA-FS 2008:4 beskriva i en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är en förutsättning för att kunna styra och överblicka myndighetens allmänna handlingar på ett effektivt sätt.


Uber kvitto pdf
julmust glasflaska coop

Protokoll / mötesanteckningar - KTH - Yumpu

Finansiering av arkiv Intäkterna från deponeringen Sabos utbildningskatalog 2014.