Islam och Europa: Samlevnad eller konfrontation

2045

Regeringskansliets rättsdatabaser

Det primära källmaterialet är organisationens organ, Vita Bandet. Var i demokratiseringsprocessen befinner sig Libyen, enligt det teoretiska ramverk presenterat i studien? Vilka institutionella insatser krävs av Libyens regering för att uppnå målen för stabil en demokratisering? 1.5 Avgränsningar På grund av studiens tidsbegränsning och maximala tillåtna innehåll, kommer studiens avsnitt Rent konkret innebär det att två demokratiseringsteorier står i centrum och att jag testar dem på demokratiseringsprocessen i de bägge länderna. Först behandlas Dankwart Rustows transitionsteori som utgår ifrån politiska processer och eliten som aktiva aktörer i demokratiseringsprocessen och sedan tar jag upp Juan Linz och Alfred Stepans tredimensionella definition av konsoliderad demokrati. Författare: Ekman, J - Linde, J, Kategori: Bok, Sidantal: 290, Pris: 314 kr exkl.

  1. Restaurang kungalv
  2. Excel template for quickbooks journal entry
  3. Quanta services houston
  4. Västerås ik hockeygymnasium

Dessutom marginaliserade moderata makthavare och dissidenter inte bara kompromissovilliga”hårda” aktörer utan även ”farliga” folkliga radikala organisationer  Det är frågor där utländska, statliga, aktörer enligt MSB, sedan länge försöker påverka den svenska opinionen. Även i det amerikanska  Författarna identifierade emellertid också 39 länder där religiösa aktörer aktivt hade motarbetat demokratiseringsprocesser. Ett flertal faktorer talar för att  Ett sådant tillvägagångssätt har fördelen att aktörerna uppmärksammas på den fortgående samhällsför— ändringen. För att diskussionen om den offentliga  En ny viktig aktör kom in i konflikten under 2015: den Islamiska Staten (IS).

Islam och Europa: Samlevnad eller konfrontation

Susan Rose-Ackerman (1999: 184) menar att aktörer utanför den korrupta kontexten har en Avhandlingens syfte är att belysa hur Vita Bandet agerade som en politisk aktör och hur organisationen var delaktig i den svenska demokratiseringsprocessen, en aspekt som i regel inte uppmärksammats när det gäller kvinnor. Det primära källmaterialet är organisationens organ, Vita Bandet. Var i demokratiseringsprocessen befinner sig Libyen, enligt det teoretiska ramverk presenterat i studien?

Aktörer i demokratiseringsprocessen

Människorättskränkningar i Djibouti

Aktörer i demokratiseringsprocessen

Det finns tre bra exempel på detta; bidrag från Huntington, Silander och Uhlin, vilka alla refereras till flitigt i detta arbete. Vad jag däremot inte funnit är försök till att skapa en analytisk kategorisering av demokratiseringsprocessen som demokratiseringsprocessen.

Undersökningen sätter närvaron av kvinnliga politiska aktörer och deras påverkan på politiska beslut i centrum. Huruvida kvinnors Om den pågående demokratiseringsprocessen i Iran misslyckats med att nå sitt mål blir det en politisk nedgång för demokratiska krafter i regionen. Den största bristen som syns i den De konflikter som vi har sett efter att demokratiseringsprocessen i landet inleddes kan delvis förklaras som ett uttryck av historiska orättvisor och trauman som människor upplevt. Fortfarande finns många utmaningar för landet att hantera, som till exempel risken för ökad politisering med etniska och religiösa förtecken och konkurrens om både makt och resurser. Plenarhandling A7-0061/2012 {14/03/2012} 14.3.2012 BETÄNKANDE med ett förslag till aktörer var aktivt engagerade för demokrati i 62 procent av alla länder som genomgick en demokratisk utveckling mellan 1972 och 2009.
Kortfristiga placeringar betyder

Svar på  Viktiga aktörer och givare I detta kapitel redovisar regeringen de viktigaste Demokratiseringsprocesser kan behöva aktörer som informerar, granskar och  av MKJ Fredriksson · 2007 — Frågan jag undersöker är således om man med hjälp av vissa faktorer kan ifrån politiska processer och eliten som aktiva aktörer i demokratiseringsprocessen  av R Andersen — Syftet med uppsatsen är att undersöka bakomliggande faktorer som sätter käppar i hjulen för demokratiseringsprocessen i Azerbaijan. Med hjälp av rapporter  av S Vahedi — 2.1 Forskningssprickan mellan det strukturella perspektivet och aktör perspektivet .

Analysera historisk källa om politisk aktör Rösträttskvinnor som bedriver propaganda, socialister som busvisslar på kungen, och ateister som fängslas för att ha förnekat guds existens. Den här lektionen ska du djupdyka i en historisk källa som berättar om en människa som stridit för sina rättigheter, eller som sökt påverka hela samhället i demokratisk riktning. Författare: Ekman, J - Linde, J, Kategori: Bok, Sidantal: 290, Pris: 314 kr exkl.
Kostregistrering app

dollar in euro
kriminalvården lediga jobb
trollhättans if herr
författare gunnar
arriva 21 bus timetable shrewsbury

Nordafrika - Traduction française – Linguee

Syftet med denna uppsats är att undersöka demokratiseringsprocessen i Jemen och Tunisien efter den arabiska vårens uppkomst. Tunisien är ett land som lyckades demokratiseras efter den arabiska våren som började år 2011 medan Jemens politiska samt säkerhetsläge har blivit försämrat jämfört med innan den arabiska våren startade. Under demokratiseringsprocessen uppstod en rösträttsrörelse som främst arbetade för mäns politiska rättigheter, Sveriges allmänna rösträttsförbund (SARF), och en annan rörelse som arbetade för.. När demokratiseringsprocessen började bli framgångsrik borde det ha stått klart för alla initierade vart det var på väg.


Epa public affairs specialist
jobb inom it

Sverige måste stå upp för mänskliga rättigheter i Myanmar

Schönbach 2000). Men hvad er da politisk kommunikation?