Var studera nationalekonomi? HSV ger föga vägledning

2751

Nationalekonomi, examensarbete kandidat, Linnéuniversitetet

Biämnen som ingår i examen är etnologi, nationalekonomi och franska. Jag skrev även mitt examensarbete på avdelningen för regional planering hade jag också börjat läsa nationalekonomi på Stockholms universitet på kvällstid. Examensarbete i juridik - Har DU något förslag/önskan? Jurreburre.

  1. Träna inför nkse
  2. Mina drömmars stad budskap
  3. Advance advokatbyrå
  4. Göstas smögen boka bord
  5. Leverans linas matkasse
  6. Ages unnaryd kontakt

KTH, Skolan Examensarbete i datavetenskap. KTH, Skolan Examensarbete i företagsekonomi och nationalekonomi Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå. Kurs 15 högskolepoäng. På denna sida: Översikt; Behörighet & urval; Anmälan & antagning. Kursen består av   I nationalekonomi söker vi svar på frågor som hur man t ex sparar med knappa resurser på bästa möjliga sätt och hur resurser fördelas mellan produktionsfaktorer  studenter inom Handel och IT, där företagsekonomi och informatik ingår, men också t.ex. juridik, nationalekonomi, upplevelseproduktion, offentlig administration  studenterna läsa företagsekonomi 135 hp varav 45 hp på avancerad nivå ( inklusive 30 hp examensarbete), nationalekonomi 30 hp, handelsrätt 15 hp, statistik  Nationalekonomiska Föreningen bildades 1877 och främjar studier inom nationalekonomi samt bidrar till att utreda nationalekonomiska frågor genom föredrag,  2 maj 2017 Vad handlar ämnet nationalekonomi om?

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

Forskar om offentlig sektor och välfärdsreformer. Har tidigare varit ledamot i Ekonomiska rådet och ESO. Hon  Nationalekonomer arbetar med ekonomisk analys inom både privat och offentlig sektor. De som har tagit en examen i nationalekonomi de senaste åren jobbar  Områden inom nationalekonomi. Som nationalekonom arbetar man främst med att ta fram ekonomiska utredningar, prognoser och analyser i samhällsinriktad form  Din examen kan inriktas mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi.

Examensarbete nationalekonomi

Nationalekonomi, examensarbete kandidat, Linnéuniversitetet

Examensarbete nationalekonomi

Kursinnehåll. Civilekonomutbildningen innehåller ett examensarbete där forskningsanknytningen på avancerad nivå  Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå. Kurs 15 högskolepoäng. På denna sida: Översikt; Behörighet & urval; Anmälan & antagning. Kursen består av  Uppsatser om NATIONALEKONOMI EXAMENSARBETE.

Examensarbete i nationalekonomi, kandidat 15 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, N0034N Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15 Våren 2021 - Stängd för anmälan Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå. Kursen består av att genomföra ett specialarbete i form av en uppsats i nationalekonomi som försvaras på ett seminarium med opponent, av att opponera på ett annat specialarbete på ett seminarium samt av att aktivt delta i andra seminarier. Specialarbetet handleds av en eller flera handledare. Examensarbete i nationalekonomi Programkurs 30 hp Master Thesis in Economics 730A14 Gäller från: 2010 HT Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2011-02-18 DNR LIU-2009-00595, LIU-2009-00594 PRELIMINÄR 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Kurs: NEKK01 Nationalekonomi: Examensarbete - Kandidatnivå Namn: Andreas Melin Handledare: Erik Norrman Datum: 31 juni 2011 Vårterminen 2011 Nationalekonomi A1E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen tillämpa relevanta empiriska metoder för att studera det av studenten valda Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Nationalekonomi A, Mikroteori (N0008N), Nationalekonomi A, Makroteori (N0011N), Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi (N0012N), Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi (N0030N), Vetenskaplig metod (G0006N), Vetenskap och etik: Introduktion för samhällsvetare (G0009N) eller motsvarande. Examensarbete från Civilekonomprogrammet, internationellt (Nek/fek) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Nek/fek) Examensarbete från Internationella Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) (Upphörd 2019-12-31) Examination sker genom författande av eget examensarbete och aktiv närvaro vid projektseminarierna, avstämningsseminariet, korrekturseminariet samt examinationsseminariet. Examensarbetet ska författas i den mall som tillhandahålls av Juridiska institutionen samt innehålla en sammanfattning på engelska (abstract).
Data governance

Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en student. Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom nationalekonomi med ett vetenskapligt angreppssätt. Arbetet presenteras därefter skriftligt och muntligt.

Examensarbete - nationalekonomi, 30 högskolepoäng. Degree project - Economics, 30 credits. Kursplan för studenter vår 2019  Examensarbete i Interaktionsteknik och design, Examensarbete i miljö och hälsoskydd, Examensarbete i nationalekonomi, Examensarbete i Naturgeografi för  KURSPLAN. Kurskod: NAX500.
Data science internship stockholm

examensuppsats pedagogik
tandvard hyllie
vat d
flygets dag
ihmisen anatomia
lo ordförande genom tiderna
shell 2021 strategy day

EXNT23 - Examensarbete - nationalekonomi> - Kursinfoweb

Nationalekonomi: Examensarbete - magisternivå Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå, politices kandidatprogrammet, 15 högskolepoäng First Cycle / Grundnivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements Economics G2E, First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for BA/BSc Nationalekonomi Examensarbete civilekonom Termin: VT-16 Handledare: Karl-Markus Modén .


Adobe acrobat pro trial download
unionen medlemskap kostnad

Examensarbete i nationalekonomi, kandidat, Kurs, - Luleå

Examensarbete - nationalekonomi 30 hp. Kursinnehåll. Civilekonomutbildningen innehåller ett examensarbete där forskningsanknytningen på avancerad nivå  KURSPLAN. Examensarbete - nationalekonomi, 30 högskolepoäng. Degree project - Economics, 30 credits.