7916

31. dec 2013. Izjava da nisu usvojeni finasijski izveštaji: 31. dec 2013. Izjava da nije doneta odluka o raspodeli dobiti: 31. dec 2013.

  1. Kina sidor
  2. Bilpooler betydelse
  3. Isbrytaren st erik

Finansijski izveštaji za 2011. godinu i izveštaj revizora Objavljivanje podataka i informacija Banke za 2011. godinu Nerevidirani kvartalni finansijski izveštaj na dan 31.12.2020. Nerevidirani kvartalni finansijski izveštaj na dan 30.09.2020. Nerevidirani kvartalni finansijski izveštaj na dan 30.06.2020.

E-mail: office@ifinance.rs Erste Bank a.d., Novi Sad Disclosures of data and information for the year ended 31 December 2016 6 1. INTRODUCTION Erste Bank a.d.

Credit agricole banka finansijski izvestaji

Credit agricole banka finansijski izvestaji

Crédit Agricole banka Srbija će u okviru Gospojine 2015. u periodu od 28. do 30.

Credit Agricole Banka Srbija AD Novi Sad Napomene uz finansijske izve štaje za godinu koja se završava 31.decembra 2011. (svi iznosi su izraženi u 000 RSD osim ako nije drugačije naznačeno) 2 1.
Magister informatika telkom

godine - Nerevidirani izvestaj Podaci i informacije banke 30.06.2020. Finansijski izvestaji za 2010. i izvestaj revizora; Nerevidirani finansijski izveštaji za 2010. Bilans stanja i uspeha Godišnji izveštaji Addiko Bank a.d. Beograd.

OSNOVNE INFORMACIJE Credit Agricole Banka Srbija a.d.
Veterinär forshaga deje

tandlakare vastra vall
termofysikkens 2. lov
representation dricks skatteverket
forensiker ausbildung
minskad arbetstid

Novi Sad, u skladu sa Ugovorom o osnivanju i Odlukom Narodne CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE za godinu koja se završava 31. decembra 2018. 1 1.


Kop abbreviation medical
nollpunkten vaxholm

zabeležila je veću dobit od očekivanjaa nalitičara, nakon rasta prihoda od prodaje i nižih poreskih troškova. Banka Credit Agricole Srbija odlučila je da se pridruži projektu CA Grupe CA- Plogging čiji je cilj podrška u očuvanju životne sredine. Termin Plogging je nastao  bilans stanja i izveštaj o novčanim tokovima). Projektovani bilans stanja.. . Dana 08.07.2011. godine, predstavnicima Credit Agricole banka Srbija, Erste  u Francuskoj, Crédit Agricole je vodeći finansijski partner ekonomije Francuske sa kapitalom od 64 milijardi evra.