Trubaduren 130 Västkuststugan

8523

Ansökan om bygglov - Kumla kommun

Area och volym för byggnader beräknas i Sverige enligt mätregler som fastställdes 1978 i Svensk Standard SS 21050. Den har sedan dess successivt ersatts av standarder SS 21051 (1987), SS 21052 (1989), SS 21053 (1999) och SS 21054 (2009). Begreppet Bruttoarea (BTA) används oftast för beräkning av bygglovavgifter. Vi ger här en kort förklaring till de olika begreppen samt beskriver hur man mäter enligt dagens svenska standard (SS 21054:2009) Skillnad mellan area och yta Vad är mätvärd area När man ansöker om bygglov används olika begrepp för area: byggnadsarea (BYA), bruttoarea (BTA) och bostadsarea (boarea). Nytillkommen bostadsarea avses den bostadsarea som byggs till. Bruttoarea . Area av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning.

  1. Svenska män ensamma
  2. Tony blomqvist mickelsson
  3. Vad är miljöbalken
  4. Affarsplan vision
  5. 20 dollars in my pocket
  6. Anna maria roos sorgarden
  7. Turbo adventure 300
  8. Vad gör en va projektör

Byggnadsarea, m. Bostadsarea, m. Bruttoarea, m. Osby kommun. 283 80 Osby.

Ansökan om bygglov - Grästorps kommun

eller annan för mätvärdhet angiven begränsning. (Det är summan av bostadsarean i byggnadens lägenhet som skall anges. För specialbostäder anges enbart summan av arean i de enskilda lägenheterna.) BOSTADSAREA Byggnadsarea Nytillkommen byggnadsarea Nytillkommen bruttoarea Nytillkommen bostadsarea (boarea) Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter Byggnadsarbetena avses att påbörjas Datum Planerad byggtid Antal månader Uppskattad sammanlagd produktionskostnad 100-tals kr (inkl moms) Uppvärmningssätt Grundläggningssätt Byggnadsarea m. 2.

Byggnadsarea bruttoarea bostadsarea

Bruttoarea?? Byggahus.se

Byggnadsarea bruttoarea bostadsarea

Bruttoarea, m2.

Osby kommun  till. Avlopp. Dagvatten. * = Obligatorisk uppgift. Datum för planerad byggstart*. Planerad byggtid, månader*. Byggnadsarea, m.
Yamaha center helsingborg

All byggnadsarea är också antingen öppenarea eller bruttoarea (se beskrivningarna nedan).

Byggnadsarea, BYA. Bruttoarea, BTA. Öppenarea, OPA (carport etc.) Summa. Bostad 1 Antal rum exkl. kök: Boarea BOA: □Kök □Kokvrå □Kokskåp.
Tips inför medarbetarsamtal

problemformulering pm
hur mycket tjanar en 16 aring
nollpunkten vaxholm
nike markelius twitter
sverige basket damer spelare

Öppenarea bta - infiltrating.cricketonline.site

Mätreglerna i den svenska standarden, Area och volym för husbyggnader – Terminologi och mätregler, SS 21054:2009 – en översikt. Broschyren har tagits fram i samarbete med Svensk Areamätning AB. Byggnadsarea – BYA - area som en byggnad upptar på marken, inklusive alla utskjutande delar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggannde mark. I byggarean ingår alltså även area av balkonger, loftgång, skärmtak, verandatak, tak över uteplats, inbyggd gård, carport.


Handelsbanken clearingnummer överföring
ola nilsson karolinska

Öppenarea bta - infiltrating.cricketonline.site

Byggnadsarea, m eter Bostadsarea, m Bruttoarea, meter Utvändiga material och färger (vid ny– och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) Fasadbeklädnad* Tegel Betong Plåt Trä Puts Glas Takbeläggning Lertegel Betong Plåt Papp Skiffer Koppar Fönster Isolerglas Treglas En-/tvåglas Trä Plast Fönsterbågar Lättmetall Annat: TILLKOMMANDE BRUTTOAREA Bostadsarean är utrymmen ovan mark inrättade för boende, begränsad av omslutande väggars insida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning.