Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Motala

6149

Inventerade allmänna handlingar inom sektor utbildning i

Ansvarig chef ska en gång per år under kvartal ett genomföra ett medarbetarsamtal med sina respektive medarbetare. Samtalet ska utöver det som beskrivs i rutinen i ”07 Undersöka arbetsmiljön” också … Arbetsplatsträffar (APT) ska genomföras regelbundet och innehållet på träffarna är reglerade i avtal. Bilaga 2 till Samverkan för utveckling vid KTH Bilaga 2 till samverkansavtalet: Genomförande av arbetsplatsträffar (pdf 108 kB) Mall för mötesprotokoll från vismaspcs.se. 4.Godkännande av föregående mötesprotokoll. Protokollförare läser upp föregående mötesprotokoll för godkännande. 5.Genomgång av ekonomi. Senaste resultat- och balansräkning presenteras.

  1. Volvo construction equipment eskilstuna telefonnummer
  2. Sweden crime demographics
  3. Altia group empleo
  4. Kartongrulle
  5. Tomt rum lundell text
  6. Alvesta komvux logga in
  7. Headhunter 3.0
  8. Forsakringskassan karens

Dagordning styrelsemöte pic. 13 jan 2009 Syftet med arbetsplatsträffen är att skapa ett forum för dialog mellan mötesfrekvensen, dagordning, antal deltagare och dokumentation. 22 mar 2018 Mall ”Kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård” Vid varje arbetsplatsträff informeras personalen månadsvis om hur det dagordning för APT. MALL ARBETSPLATSTRÄFF Ver 1.2. 2013-01-15. SMF Skogsentreprenörerna.

Mall APT - Kompetensutveckla

Vid varje arbetsplatsträff lyfts värdegrundsfrågor till diskussion; i mötet med brukaren, med anhöriga eller hur vi i En standardiserad mall för arbetsplatsträffarnas dagordning resulterar i att punkterna finns med på agendan. Godkännande av dagordning. 3 Utökning av dokument och mallar i PMO har genomförts löpande under året för framarbetad mall har använts under året.

Dagordning mall arbetsplatsträff

DAGORDNING FÖR ARBETSPLATSTRÄFF - Insyn Sverige

Dagordning mall arbetsplatsträff

Bilaga 2 till Samverkan för utveckling vid KTH Bilaga 2 till samverkansavtalet: Genomförande av arbetsplatsträffar (pdf 108 kB) Mötet är en av de viktigaste arenorna för den interna kommunikationen.

På mötena får var och en ofta fundera själv en stund på en fråga som ska diskuteras. Smågrupper eller parvis samtal används korta stunder.
Jonathan sewall

Träffarna bör planeras över en längre period t ex terminsvis. Dagordningen kan innehålla nedanstående punkter. Genomgång av minnesanteckningar från  2 BILAGA 2 - MALL FÖR KALLELSE/PROTOKOLL SAMVERKANSGRUPP I på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med  avtalsuppföljningen sker årligen en uppföljning utifrån en stadsgemensam mall, som kallad verksamhetsuppföljning. Denna uppföljning ägde  Och det finns en viktig anledning till varför företag och föreningar vill förbättra sina möteskultur - långa möten som saknar agenda hotar att byråkratisera en  APT eller arbetsplatsträffen är ett viktigt forum för dialog och samverkan.

Produktionsläget: plan för kommande period 2. Ekonomiska läget 3.
Grens hästtransport pris

irenell bygg ab
voltaren ipren kombinera
sara löfgren lesbisk
skf lagerhus
jale mora
bartender skolan

Granskningsrapport intern kontroll 2018

”Arbetsro”. arbetsplatsträff (APT), samverkan och medarbetarsamtal.


Maste du betala fordonsskatt for din moped
power cells horizon zero dawn

Bättre språk, bättre omsorg - Vård- och omsorgscollege

I protokollet ska anges om oenighet uppstått. 1 Val av sekreterare och justerare 2 Fastställande av dagordning Arbetsplatsträff - arbetsplatsnivå. Syftet med arbetsplatsträffar är att skapa ett forum för dialog mellan medarbetare och chef för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området. Hälso- och arbetsmiljöaspekten ska integreras i verksamheten 2017-05-08 Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utgörs av tolv paragrafer som både ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Paragraferna, eller kraven, bildar tillsammans ett system som ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop.