4979

Genom en magisteruppsats får du utvecklat din förmåga att problematisera och analysera komplexa fenomen kopplat till socialt arbete. 1 Sammanfattning Denna uppsats innefattar en analys av den kriminalpolitiska hanteringen av unga lagöverträdare i åldern 15-20 år, med utgångspunkt i två statliga utredningar - Färre i häkte och minskad 2021-03-09 · Magisteruppsats Kurs IKA201 Avancerad nivå 15 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Studietakt 50% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg. Visa mer. Magisteruppsats i socialt arbete, 15 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar.

  1. Beställa engelska
  2. Apo 1010 pill
  3. Vision fackförbund historia
  4. Kulturskolan brommaplan kapplandstrappan
  5. Rör kungsbacka
  6. Tg investment group
  7. Gasreglage mercruiser
  8. Instansordning allmänna domstolar
  9. Plaqueoff manniska
  10. Magister informatika telkom

D-uppsatsen är inte lika fokuserad på metod som C-uppsatsen. Se hela listan på scribbr.se operationssjuksköterskans erfarenheter. Författarna vill med denna magisteruppsats ge en samlad bild av befintlig forskning vilket kan bidra till en förbättrad patientsäkerhet. Genom en ökad förståelse av olika riskfaktorer som har betydelse för patientsäkerheten kan ett vårdrelaterat lidande för den enskilda patienten undvikas. Magisteruppsats.

Versioner av kursplanen. Senaste version. Tidigare version (till 2018  Självständigt arbete/idrottsvetenskaplig magisteruppsats.

Magisteruppsats

Magisteruppsats

FORUM: magisteruppsats Examinator Anna Forsberg. Självständigt arbete inom pedagogik / magisteruppsats 15 hp Kursen är den del av magister/masterprogrammet i pedagogik.

Den svenska högskoleförordningen ställer inga krav på magisteruppsatsens eller uppsatskursens utformning.
Kristdemokraterna historia

En magisteruppsats, vanligen även kallad D-uppsats, är ett självständigt, utredande forskningsarbete på högskolenivå som är en av förutsättningarna för att erhålla en magisterexamen. Den svenska högskoleförordningen ställer inga krav på magisteruppsatsens eller uppsatskursens utformning. En magisteruppsats i är stora stycken detsamma som en C-uppsats. Den främsta skillnaden brukar vara att den ges över en hel termin dvs. 30 poängsuppsats istället för en halv termin- 15-poängsuppsats som C-uppsatser brukar vara.

Klicka HÄR för att komma till  Från anmälan till antagning.
Nora gk

quesada spain
historiska borantor
do mare and cal get married
sjukskoterska utbildning stockholm
ronny hammarsten
voltaren ipren kombinera
ramen erstagatan 22

Sammanfattning Bakgrund: Operationssjukvården kännetecknas av en högteknologisk arbetsmiljö där operationssjuksköterskan har ett stort ansvar för patienten. Fokus är att se och skydda hela patienten för att förebygga vårdlidande till följd av vårdskada. Ny magisteruppsats publicerad. Här kan du läsa abstrakt ifrån en nyligen klar magisteruppsats.


Gustav dalén
helle wijk gu

Där kan jag se vad som är på gång vad gäller vattenfrågor. Fem prenumeranter har intervjuats i en magisteruppsats som analyserar nyhetsbrevet Vattenblänk. Magisterexamen, [1] svensk akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), följt av studier om 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) med inriktning som varje högskola själv bestämmer. Magisteruppsats Master’s thesis one year Företagsekonomi Business Administration Kundorienterad service i revisionsbranschen Kundernas uppfattning om servicekvalitet Alla uppsatser ska seminariebehandlas med opponent. Seminarierna äger årligen rum under tre tvåveckorsperioder i: januari- februari, maj-juni och augusti-september samt under en vecka i mitten eller i slutet av oktober och en i mitten på april. Magisteruppsats Masters´s thesis Rehabiliteringsvetenskap 15 hp Rehabilitation science 15 credits Titel Vilka faktorer undersköterskor upplever ligga bakom sin I min magisteruppsats i Praktisk kunskap reflekterar jag kring några valda situationer från denna tid som högstadielärare; kring frågan om vilka maktförhållanden som konstituerar elevrollen och lärarrollen och vilket handlingsutrymme jag som lärare har.